JWSTbanner

Visit Status Report for 1701

Fri Sep 29 07:41:40 GMT 2023

Observation
Visit
Status
Targets
Template
Hours
Start UT
End UT
Repeat
52 1 Archived M-82-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.51 Oct 17, 2022 23:21:46 Oct 18, 2022 01:39:41
54 1 Archived NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.54 Jul 1, 2023 10:54:53 Jul 1, 2023 12:35:50 Repeat of observation 22 visit 1 in this program by WOPR 88633

Observation
Visit
Status
Targets
Template
Hours
Plan Windows
Repeat
1 1 Flight Ready NGC-253-MIRIMOS MIRI Imaging 1.34 Nov 4, 2023 - Nov 22, 2023 (2023.308 - 2023.326)
1 2 Flight Ready NGC-253-MIRIMOS MIRI Imaging 1.22 Nov 4, 2023 - Nov 22, 2023 (2023.308 - 2023.326)
1 3 Flight Ready NGC-253-MIRIMOS MIRI Imaging 1.22 Nov 4, 2023 - Nov 22, 2023 (2023.308 - 2023.326)
1 4 Flight Ready NGC-253-MIRIMOS MIRI Imaging 1.22 Nov 4, 2023 - Nov 22, 2023 (2023.308 - 2023.326)
2 1 Flight Ready NGC-253-IM-CENTER MIRI Imaging 2.05 Nov 4, 2023 - Nov 22, 2023 (2023.308 - 2023.326)
11 1 Flight Ready NGC-253-MRS-EAST MIRI Medium Resolution Spectroscopy 1.06 Nov 4, 2023 - Nov 22, 2023 (2023.308 - 2023.326)
12 1 Flight Ready NGC-253-MRS-CENTER MIRI Medium Resolution Spectroscopy 0.98 Nov 4, 2023 - Nov 22, 2023 (2023.308 - 2023.326)
13 1 Flight Ready NGC-253-MRS-WEST MIRI Medium Resolution Spectroscopy 0.98 Nov 4, 2023 - Nov 22, 2023 (2023.308 - 2023.326)
14 1 Flight Ready NGC-253-MRS-SOUTHWEST MIRI Medium Resolution Spectroscopy 0.98 Nov 4, 2023 - Nov 22, 2023 (2023.308 - 2023.326)
15 1 Flight Ready NGC-253-BKGD MIRI Medium Resolution Spectroscopy 1.17 Nov 4, 2023 - Nov 22, 2023 (2023.308 - 2023.326)
31 1 Flight Ready M-82-IM-CENTER MIRI Imaging 2.14 Dec 29, 2023 - Jan 7, 2024 (2023.363 - 2024.007)
32 1 Flight Ready M-82-IM-CENTER MIRI Imaging 0.91 Dec 29, 2023 - Jan 7, 2024 (2023.363 - 2024.007)
32 2 Flight Ready M-82-IM-CENTER MIRI Imaging 0.90 Dec 29, 2023 - Jan 7, 2024 (2023.363 - 2024.007)
32 3 Flight Ready M-82-IM-CENTER MIRI Imaging 0.90 Dec 29, 2023 - Jan 7, 2024 (2023.363 - 2024.007)
32 4 Flight Ready M-82-IM-CENTER MIRI Imaging 0.90 Dec 29, 2023 - Jan 8, 2024 (2023.363 - 2024.008)
41 1 Flight Ready M-82-MRS-EAST MIRI Medium Resolution Spectroscopy 1.04 Dec 29, 2023 - Jan 8, 2024 (2023.363 - 2024.008)
42 1 Flight Ready M-82-MRS-FAR-EAST MIRI Medium Resolution Spectroscopy 0.98 Dec 29, 2023 - Jan 8, 2024 (2023.363 - 2024.008)
43 1 Flight Ready M-82-MRS-CENTER-EAST MIRI Medium Resolution Spectroscopy 0.98 Dec 29, 2023 - Jan 8, 2024 (2023.363 - 2024.008)
44 1 Flight Ready M-82-MRS-WEST MIRI Medium Resolution Spectroscopy 0.98 Dec 29, 2023 - Jan 8, 2024 (2023.363 - 2024.008)
45 1 Flight Ready M-82-MRS-CENTER-WEST MIRI Medium Resolution Spectroscopy 0.98 Dec 29, 2023 - Jan 8, 2024 (2023.363 - 2024.008)
46 1 Flight Ready M-82-MRS-CENTER-NORTH MIRI Medium Resolution Spectroscopy 0.98 Dec 30, 2023 - Jan 8, 2024 (2023.364 - 2024.008)
47 1 Flight Ready M-82-MRS-CENTER-SOUTH MIRI Medium Resolution Spectroscopy 0.98 Dec 30, 2023 - Jan 8, 2024 (2023.364 - 2024.008)
48 1 Flight Ready M-82-BKGD MIRI Medium Resolution Spectroscopy 1.24 Dec 30, 2023 - Jan 8, 2024 (2023.364 - 2024.008)
51 1 Flight Ready M-82-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.06 Jan 2, 2024 - Jan 12, 2024 (2024.002 - 2024.012)
51 2 Flight Ready M-82-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.06 Jan 2, 2024 - Jan 12, 2024 (2024.002 - 2024.012)
51 3 Flight Ready M-82-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.78 Jan 2, 2024 - Jan 12, 2024 (2024.002 - 2024.012)
51 4 Flight Ready M-82-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.12 Jan 2, 2024 - Jan 12, 2024 (2024.002 - 2024.012)
51 5 Flight Ready M-82-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.06 Jan 2, 2024 - Jan 12, 2024 (2024.002 - 2024.012)
51 6 Flight Ready M-82-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.06 Jan 2, 2024 - Jan 12, 2024 (2024.002 - 2024.012)
53 1 Flight Ready NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.06 Nov 1, 2023 - Nov 18, 2023 (2023.305 - 2023.322)
Repeat of observation 21 visit 1 in this program by WOPR 88616
53 2 Flight Ready NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.12 Nov 1, 2023 - Nov 18, 2023 (2023.305 - 2023.322)
Repeat of observation 21 visit 2 in this program by WOPR 88616
53 3 Flight Ready NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.78 Nov 1, 2023 - Nov 18, 2023 (2023.305 - 2023.322)
Repeat of observation 21 visit 3 in this program by WOPR 88616
53 4 Flight Ready NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.06 Nov 1, 2023 - Nov 18, 2023 (2023.305 - 2023.322)
Repeat of observation 21 visit 4 in this program by WOPR 88616
53 5 Flight Ready NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.06 Nov 1, 2023 - Nov 18, 2023 (2023.305 - 2023.322)
Repeat of observation 21 visit 5 in this program by WOPR 88616
53 6 Flight Ready NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.06 Nov 1, 2023 - Nov 18, 2023 (2023.305 - 2023.322)
Repeat of observation 21 visit 6 in this program by WOPR 88616

Observation
Visit
Status
Targets
Template
Hours
Repeat
21 1 Skipped NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.06 Rescheduled by WOPR 88616 as observation 53 visit 1 in this program
21 2 Skipped NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.06 Rescheduled by WOPR 88616 as observation 53 visit 2 in this program
21 3 Skipped NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.06 Rescheduled by WOPR 88616 as observation 53 visit 3 in this program
21 4 Skipped NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.10 Rescheduled by WOPR 88616 as observation 53 visit 4 in this program
21 5 Skipped NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.10 Rescheduled by WOPR 88616 as observation 53 visit 5 in this program
21 6 Skipped NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.06 Rescheduled by WOPR 88616 as observation 53 visit 6 in this program
22 1 Skipped NGC-253-IM-CENTER NIRCam Imaging 1.69 Rescheduled by WOPR 88633 as observation 54 visit 1 in this program